Kentsel Dönüşüm Taşınma İzni Nasıl Alınır?

Kentsel dönüşüm taşınma izni almak isteyen vatandaşlar için iş hukukunda direkt ilişkili bir madde bulunmamaktadır. Fakat 4857 Sayılı Kanunu’nun 55’inci maddesinin “j” bendinde işveren tarafından verilen diğer izinlere değinilmiştir. Buna bağlı olarak taşınma dönemlerinde ücretli veya ücretsiz izin talep etmek mümkündür.
 
İş Kanunu’nda konuyla ilgili hakların ucu açık bırakılması sebebiyle işverenin inisiyatifi önemlidir. Eğer toplu iş sözleşmesi veya bireysel sözleşmelerde taşınmaya dair madde eklenmemişse çalışanın yasal hakkı bulunmamaktadır. Kanunda mazeret izinleri ölüm, doğum, evlilik, engelli çocuk izinleri gibi başlıklarla sınırlandırılmıştır. Özel sektörde olduğu gibi kamuda taşınma izni konusunda çalışma yer almamaktadır.
 
Ancak kentsel dönüşüm taşınma izni ihtiyacı olan çalışanların nedenleri bir zarurete dayanmaktadır. Ellerinde bakanlık onaylı “bina risklidir” raporu veya müteahhit firma ile yapılan inşaat sözleşmesi yer almaktadır. Buna dayanarak çalışanlar mazeretlerini belgeleyebilir, taleplerini işverenlerine yazılı olarak iletebilirler. Yazılı başvurular için taşınma izni dilekçe örneği kullanmak yararlı olacaktır.
 

Kentsel Dönüşüm Taşınma İzni Yıllık İzinden Düşer Mi?

 
Taşınma izni özel sektör veya kamuda iş kanunu çerçevesinde bir düzenlemeye tabi değildir. Yıllık izin sürelerine ilişkin haklar ve ayrıntılar 4857 Sayılı Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilmiştir. Bahsi geçen süreler işveren tarafından değiştirilemez., Fakat çalışanın talebi doğrultusunda en çok üçe bölünebilir. Buna istinaden çalışanlar taşınma dönemlerinde yıllık izinlerinin bir kısmını veya tamamını kullanabilir.
 

Kentsel Dönüşüm Taşınma İzni Kaç Gün Sürer?

 
Riskli binalarından zorunlu olarak taşınmak durumunda kalabilirsiniz. Çalışanlar için izin konusu ayrı bir mağduriyet oluşturabilir. Bu durumda yıllık izin kullanmak veya mazeret izni talep etmek seçenekleri belirmektedir. Pek çok çalışan “Ev taşıma izni kaç gün?” sorusunun cevabını merak etmektedir. Mazeret izni ve süresi sözleşmeyle garanti altına alınmamışsa tamamen işverenin inisiyatifindedir.
 
Çalışanın yıllık izin kullanmayı tercih etmesi durumunda iş kanununun 56’ncı maddesi devreye girmektedir. Tarafların anlaşması durumunda bir bölümü 10 günden az olmamak koşuluyla bölünebilmektedir. Yani yıllık izin kullanacak çalışanların en az 10 gün izne ayrılmaları gerekmektedir. Fakat pek çok işveren, mazeret dilekçesini inceler. Sonra kentsel dönüşüm taşınma izni taleplerini olumlu karşılar.
Kentsel Dönüşüm Taşınma İzni