Taşınma İzni Kaç Gündür

Yasal Taşınma İzni Kaç Gündür? Nasıl Alınır?

Yasal Taşınma İzni Kaç Gündür? Nasıl Alınır?

Ev değişikliği sürecindeki kamu veya özel sektör çalışanları, taşınma izni kaç gün alınabileceğini merak etmektedir. İş kanununda taşınma izni üzerine net bir ibare olmaması sebebiyle bu konu biraz muğlak kalmıştır. Bu sebeple taşınma izni özel sektörde iş yerinden iş yerine değişebilmektedir. Kamuda taşınma izni için de benzer bir durum geçerlidir.

Taşınma izni kaç gün alınabilir?”, “Taşınma izni ücretli mi yoksa ücretsiz midir?” gibi sorular pek çok kişinin kafasını kurcalamaktadır. Diğer izin mazeretleri kapsamında değerlendirilen ev taşıma izinleri işveren ile çalışan arasındaki iletişime bağlıdır. Yasal olarak bu konuda net bir izin türü belirtilmediği için bazı çalışanlar endişeye kapılmaktadır.

4857 Sayılı Kanun Taşınma İzni Konusunda Ne Söylüyor?

22.05.2003 tarihinde yayımlanan 4857 Sayılı İş Kanunu Madde 55’de ücretli izin hakları listelenmiştir. Hastalık, kaza, ölüm, askerlik, doğum kaynaklı izinler net bir şekilde belirtilmiştir. 55 maddenin j bendinde ise işveren tarafından verilen diğer izinlere değinilmiştir. Diğer izinler kapsamına giren taşınma durumu işverene sunulabilecek mazeretler dâhilindedir.

Çalışan, taşınma durumunu gerekli belgeler ile kolaylıkla ispatlayarak mazeretini belirtebilir. Ancak iş kanunundaki zorunlu izinler dışında bulunduğundan dolayı işverenin onayına tabidir. İlaveten çalışan taşınma sürecinde yıllık izninin bir bölümünü kullanabilir. Fakat böyle bir duruma gerek kalmaksızın tüm işverenler taşınma izni konusunda olumlu yöndedir.

“Taşınma izni kaç gündür?” sorusu 65. maddede yer alan çalışma süresinden sayılan haller konusunu ilgilendirmektedir. Çalışan, taşınma süreci boyunca ücretli olarak çalıştığı kurum bünyesinde yer almaya devam edecektir. Taşınma izni genellikle iki gün olarak verilmektedir. Ev eşyalarının taşınacağı ve ertesi gün yerleştirilme süreci için çalışanlar yasal olarak izin talebinde bulunabilir.

Taşınma İzni Dilekçe Örneği

Çalıştığınız kurumdaki ilişkiler dilekçe yazmayı gerektirecek bir boyuttaysa standart bir dilekçe şablonuyla mazeretinizi belirtebilirsiniz. Dilekçe ekinde mazeretinizi destekleyecek; kira kontratı gibi bir belge eklemeniz faydalı olacaktır. Fakat pek çok iş yerinde çalışanlar taşınma izni taleplerini sözlü olarak dile getirerek çözüm bulabilmektedir. Taşınma izni kaç gün alınabileceği ise çoğunlukla işveren ile kurulacak iletişime bağlıdır.